27/08/2015

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa 1.0


Hà Nội mùa vắng những cơn mưa
Sáng tác của Trương Quý Hải

Hà Nội mùa này ... vắng những cơn mưa. 
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. 
Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lớp. 
Đường Cổ Ngư xưa chầm chậm bước ta về. 

Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, 
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, 

quán cóc liêu xiêu một câu thơ. 
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ. 

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. 
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay, 
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây. 
Tưởng như... tưởng như... còn ... đây !