21/05/2014

Thuyền và biển 1.0


Thơ Xuân Quỳnh
Nhạc Phan Huỳnh Điểu

Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ.

Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió
Nếu phải cách xa nhau anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố

Những ngày không gặp nhau biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa nhau anh chỉ còn bão tố
Nếu phải cách xa em anh chỉ còn bão tố !