03/08/2014

Biển nỗi nhớ và em


Nhạc Phú Quang
Phỏng thơ Hữu Thỉnh
Guitar by TMH
Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
Biển vẫn thấy mình dài rông thế
Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
Gió âm thầm không nói
Mà sao núi phải mòn
Anh đâu phải là chiều
Mà nhuộm em đến tím
Sóng có nghĩa gì đâu
Nếu chiều nay anh chẳng đến
Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh

Bài thơ gốc:
THƠ VIẾT Ở BIỂN
(Hưu Thỉnh)
Anh xa em 
Trăng cũng lẻ 
Mặt trời cũng lẻ 
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế 
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn 
Gió không phải là roi mà đá núi phải mòn 
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím 
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến 
Vì sóng đã làm anh 
Nghiêng ngả 

Vì em...