04/06/2014

Thuyền và biển 2.0


Thuyền và biển
Thơ Xuân Quỳnh
Nhạc Hữu Xuân

Chỉ có thuyền mới hiểu 
Biển mênh mông nhường nào 
Chỉ có biển mới biết 
Thuyền đi đâu về đâu 
Nếu biển phải xa thuyền 
Biển bạc đầu thương nhớ 
Nếu thuyền phải xa biển
Lòng thuyền đau rạn vỡ 
Có những đêm vô cớ 
Biển ào ạt xô thuyền 
Ôi tình yêu muôn thuở 

Có bao giờ đứng yên!?